Logo Close
Other country sites
Visit Website

ZAPP-ZIMMERMANN

Innovative brannvernsystemer

ZAPP-ZIMMERMANN har i over 25 år tilbudt innovative brannvernsystemer, spesialisert på områdene kabel-, rør- og kombiavsperring smt brannvernfugetetting.

I tillegg til vårt velprøvde sortimentet på intumescerende formdeler av PU-brannvernskum tilbyr vi også andre byggematerialer som f.eks. silikon og akryl til bygning, tunnelbygning, skipsbygning og skinnegående kjøretøy.

I forbindelse med harmoniseringen av brannvernet i Europa kontrollerer ZAPP-ZIMMERANN GmbH dine brannvernsystemer i henhold til europeiske testbetingelser for å oppnå en Europeisk teknisk godkjenning.

Kontakt

Du kan nå oss direkte på følgende adresse eller benytt kontaktskjemaet.

ZAPP-ZIMMERMANN GmbH
Marconistrasse 7-9
50769 Cologne

Telefon: + 49 221 97061-0
Telefax: + 49 221 97061-929

til kontaktskjema

ZAPP-ZIMMERMANN trade partner

ISOPARTNER AS

ISOPARTNER AS
Aarvollskogen 65
NO-1529 Moss

T +47 69 24 40 80

E isopartner@isopartner.no
W www.isopartner.no

Subscribe now

23.08.2016

ETA Informations

In the course of harmonising fire safety in Europe, ZAPP-ZIMMERMANN GmbH tests its fire safety systems in accordance with the European test standards to obtain European Technical Approvals and European Technical Assessments.

23.08.2016

American standards ASTM E814 (UL 1479)

5 years ago ZAPP-ZIMMERMANN started to test the succesful firestop products according to the American standards ASTM E814 (UL 1479) to obtain UL classified firestop systems.